Phào trần PT71 – TV

Giá niêm yết: Liên hệ

Mô tả sản phẩm:
  • Mã sản phẩm: PT71 – TV
  • Kích thước: 77mm * 2400mm