Cổ trần – COTRAN 30

Giá niêm yết: Liên hệ

Mô tả sản phẩm:
  • Mã sản phẩm: COTRAN 30
  • Kích thước?: 2,2cm x 9,8cm c 300cm