Len chân tường LN 3019 – 1

Giá niêm yết: Liên hệ

Mô tả sản phẩm:
  • Mã sản phẩm: LN 3019 -1
  • Kích thước: 5.6mm x 75mm x 2500mm