Len chân tường LN 3016 – 9

Giá niêm yết: Liên hệ

Mô tả sản phẩm:
  • Mã sản phẩm: LN 3016 – 9
  • Kích thước: 5,6mm x 75mm x 2500mm