Len chân tường LN 3003 – 7

Giá niêm yết: Liên hệ

Mô tả sản phẩm:
  • Mã sản phẩm: LN 3002 – 7
  • Kích thước: 5,6mm x 75mm x 2500mm