Cổ trần – COTRAN 02

Giá niêm yết: Liên hệ

Mô tả sản phẩm:
  • Mã sản phẩm: COTRAN 02
  • Kích thước: 2,2cm x 9,8cm x 300cm